Skrzynka Zaufania:  skrzynkazaufania@pracowniasp1.pl

Pedagog klasy 1- 3: pedagog13@pracowniasp1.pl

Pedagog klasy 4 - 8: pedagog48@pracowniasp1.pl

Informacje dla ucznia

Z usług Classroom, Meet, Projekty, Gmail, Dokumenty Google i itp. konieczne będzie zalogowanie za pomocą swojego szkolnego konta w domenie: pracowniasp1.pl.

Żeby skorzystać z usług w chmurze Teams, Office 365, OneDrive Word, Excel, PowerPoint i itp. konieczne będzie zalogowanie za pomocą swojego szkolnego konta w domenie: spnr1.com.


Informacje dla rodzica

Z usług Classroom, Meet, Projekty, Gmail, Dokumenty Google i itp. konieczne będzie zalogowanie za pomocą szkolnego konta ucznia w domenie: pracowniasp1.pl.

Żeby skorzystać z usług w chmurze Teams, Office 365, OneDrive Word, Excel, PowerPoint i itp. konieczne będzie zalogowanie za pomocą swojego szkolnego konta ucznia w domenie: spnr1.com.


edukacja wczesnoszkolna               

sylwia.wro@pracowniasp1.pl

joanna.szy@pracowniasp1.pl

malgorzata.kom@pracowniasp1.pl

halina.les@pracowniasp1.pl

agnieszka.kot@pracowniasp1.pl 

dorota.paw@pracowniasp1.pl

joanna.kos@pracowniasp1.pl

beata.dzi@pracowniasp1.pl 

malgorzata.war@pracowniasp1.pl

gos.bal@pracowniasp1.pl

technika

Wróblewska Sylwia

sylwia.wro@pracowniasp1.pl

wychowanie do życia w rodzinie