Skrzynka Zaufania: skrzynkazaufania@pracowniasp1.pl

Pedagog klasy 1- 3: pedagog13@pracowniasp1.pl

Pedagog klasy 4 - 8: pedagog48@pracowniasp1.pl

Informacje dla ucznia

Z usług Classroom, Meet, Projekty, Gmail, Dokumenty Google i itp. konieczne będzie zalogowanie za pomocą swojego szkolnego konta w domenie: pracowniasp1.pl.

Żeby skorzystać z usług w chmurze Teams, Office 365, OneDrive Word, Excel, PowerPoint i itp. konieczne będzie zalogowanie za pomocą swojego szkolnego konta w domenie: spnr1.com.


Informacje dla rodzica

Z usług Classroom, Meet, Projekty, Gmail, Dokumenty Google i itp. konieczne będzie zalogowanie za pomocą szkolnego konta ucznia w domenie: pracowniasp1.pl.

Żeby skorzystać z usług w chmurze Teams, Office 365, OneDrive Word, Excel, PowerPoint i itp. konieczne będzie zalogowanie za pomocą swojego szkolnego konta ucznia w domenie: spnr1.com.


edukacja wczesnoszkolna

1a sylwia.wro@pracowniasp1.pl

1b Woźniak Marzena

1c joanna.szy@pracowniasp1.pl

1d malgorzata.kom@pracowniasp1.pl

2a iwona.jag@pracowniasp1.pl

2b halina.les@pracowniasp1.pl

2c agnieszka.kot@pracowniasp1.pl

2d dorota.paw@pracowniasp1.pl

3a joanna.kos@pracowniasp1.pl

3b beata.dzi@pracowniasp1.pl

3c malgorzata.war@pracowniasp1.pl

3d gos.bal@pracowniasp1.pl

chemia

Olszewski Piotr

piotr.ols@pracowniasp1.pl

Sobczyk-Hruszowiec Dorota

dorota.sob@pracowniasp1.pl

wychowanie do życia w rodzinie