Skrzynka Zaufania: skrzynkazaufania@pracowniasp1.pl

Pedagog klasy 1- 3: pedagog13@pracowniasp1.pl

Pedagog klasy 4 - 8: pedagog48@pracowniasp1.pl

Informacje dla ucznia

Żeby skorzystać z usług Classroom, Meet, Projekty, Gmail, Dokumenty Google i itp. konieczne będzie zalogowanie za pomocą swojego szkolnego konta w domenie: pracowniasp1.pl.

Informacje dla rodzica

Żeby skorzystać z usług Classroom, Meet, Projekty, Gmail, Dokumenty Google i itp. konieczne będzie zalogowanie za pomocą swojego szkolnego konta w domenie: pracowniasp1.pl.

edukacja wczesnoszkolna

1a teresa.gru@pracowniasp1.pl

1b halina.les@pracowniasp1.pl

1c beata.krz@pracowniasp1.pl

1d dorota.paw@pracowniasp1.pl

2a joanna.kos@pracowniasp1.pl

2b teresa.cza@pracowniasp1.pl

2c malgorzata.war@pracowniasp1.pl

2d gos.bal@pracowniasp1.pl

3a sylwia.wro@pracowniasp1.pl

3b agnieszka.jan@pracowniasp1.pl

3c joanna.szy@pracowniasp1.pl

3d malgorzata.kom@pracowniasp1.pl

wychowanie do życia w rodzinie