Pomoc

Kontakt: pomoc@pracowniasp1.pl.

Czym jest "Edukacja-Online" szkoły?

Edukacja-Online szkoły to platforma w internecie, która skupia w sobie wszystkie narzędzia potrzebne do pracy w sieci w naszej szkole. Najważniejsze z nich to:

 • videokonferencje,

 • dysk w chmurze bez ograniczenia miejsca do przechowywania plików,

 • aplikacja webowa do tworzenia dokumentów, prezentacji, arkuszy,

 • służbowe konto pocztowe,

 • Classroom.

Narzędzia te mają umożliwić skuteczną współpracę i naukę w dowolnym miejscu i czasie. Edukacja-Online wykorzystuje Technologie Google Workspace.

Na platformie są również linki do serwisów zewnętrznych: dziennik elektroniczny i katalog naszej biblioteki online.

Gdzie mogę zwrócić się o pomoc?

Można skorzystać z pomocy dostępnej w każdej usłudze, u nauczyciela informatyki w szkole lub emailem: pomoc@pracowniasp1.pl.

Informacje dla rodziców i opiekunów na temat Google Workspace

Jakie dane osobowe gromadzą Google i Microsoft?

W ramach tworzenia konta ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu może udostępniać Google Microsoft niektóre dane osobowe tego ucznia, na przykład jego imię i nazwisko, adres e-mail i hasło. Firma Google może również gromadzić dane osobowe przekazywane bezpośrednio przez uczniów, takie jak numery telefonów wymagane w celu odzyskania konta lub zdjęcia profilowe dodawane do kont.

Ponadto Google i Microsoft gromadzą informacje związane z używaniem usług przez uczniów. Obejmuje to m.in.:

 • informacje o urządzeniu, takie jak model, wersja systemu operacyjnego, unikatowy identyfikator oraz informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu;

 • informacje z dziennika, w tym szczegóły używania usług, informacje o zdarzeniach związanych z urządzeniem oraz adres IP użytkownika;

 • informacje o lokalizacji gromadzone różnymi metodami, w tym przy użyciu adresów IP, urządzeń GPS i innych czujników;

 • unikatowe dane aplikacji, takie jak numer wersji aplikacji;

 • pliki cookie i dane podobnych technologii, które są używane do gromadzenia i przechowywania informacji o przeglądarce lub urządzeniu, takich jak preferowany język i inne ustawienia.

Jak Google i Microsoft wykorzystuje te informacje?

Google i Microsoft używa danych osobowych uczniów do udostępniania, obsługi i ochrony podstawowych usług Google Workspace i Office 365. Google i Microsoft nie wyświetla reklam w obrębie podstawowego zestawu usług ani nie używa danych osobowych pochodzących z tych usług do celów reklamowych.

Czy Google i Microsoft wykorzystuje dane osobowe uczniów szkół podstawowych do kierowania reklam?

Nie. W przypadku użytkowników Google Workspace ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Google i Microsoft nie wykorzystują żadnych danych osobowych (ani żadnych informacji związanych z kontem Google Workspace i Office 365) do kierowania reklam.

Czy dziecko może udostępniać informacje innym osobom za pomocą konta Google Workspace?

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu zezwolono uczniom na dostęp do usług Google, takich jak Dokumenty Google, które zawierają funkcje umożliwiające udostępnianie informacji innym użytkownikom lub szerszemu gronu osób tylko w ramach Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu.

Czy Google ujawnia dane osobowe dziecka?

Google nie udostępnia danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza firmy Google, jeśli nie zaistnieje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 • Zgoda rodzica lub opiekuna. Google może udostępnić dane osobowe niepełnoletnich użytkowników firmom, organizacjom lub osobom spoza firmy Google za zgodą rodziców tych użytkowników, możliwą do uzyskania przez szkoły korzystające z G Suite dla Szkół i Uczelni.

 • Przy pomocy Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu Google Workspace jest zarządzane przez szkołę. Administrator ma dostęp do informacji przechowywanych na tych kontach.

 • Udostępnianie w związku z przetwarzaniem danych poza Google. Dane osobowe możemy przekazywać podmiotom stowarzyszonym i innym zaufanym firmom lub osobom, które przetwarzają je na potrzeby Google zgodnie z naszymi instrukcjami i Informacjami na temat ochrony prywatności w Google Workspace oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.

 • Udostępnianie ze względów prawnych. Google udostępni dane osobowe innym firmom, organizacjom lub osobom spoza Google, jeśli stwierdzi w dobrej wierze, że dostęp do tych danych, ich wykorzystanie, przechowywanie lub ujawnienie są niezbędne, aby:

  • zapewniać zgodność z obowiązującym prawem, przepisami, procedurą prawną lub prawomocnym żądaniem instytucji państwowej;

  • egzekwować obowiązujące Warunki korzystania z usługi, w tym badać potencjalne naruszenia;

  • wykrywać oszustwa i zapobiegać ich występowaniu, a także rozwiązywać inne problemy dotyczące oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

  • chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo firmy Google, użytkowników jej usług oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Google udostępnia również informacje niezawierające danych osobowych – np. informacje o trendach w korzystaniu z usług Google – swoim partnerom oraz do użytku publicznego.

Jakie prawa ma rodzic lub opiekun?

Przede wszystkim mogą Państwo zgodzić się na zbieranie i używanie przez Google informacji o Waszym dziecku. W razie niewyrażenia zgody nie utworzymy konta Google Workspace dla Państwa dziecka, a Google nie będzie zbierać ani używać informacji o Państwa dziecku zgodnie z opisem zawartym w tym dokumencie.

Po wyrażeniu zgody na korzystanie z Google Workspace przez Wasze dziecko otrzymują Państwo możliwość wglądu na konto dziecka i mogą Państwo poprosić o usunięcie tego konta. W tym celu należy skontaktować się z administratorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu. Jeśli chcą Państwo nakazać zaprzestanie dalszego zbierania lub używania informacji o Waszym dziecku, mogą Państwo poprosić nas o ograniczenie dostępu dziecka do funkcji lub usług za pomocą dostępnych metod albo o całkowite usunięcie konta dziecka. Aby wyświetlić dane osobowe i ustawienia konta oraz zarządzać nimi, można również wejść na stronę https://myaccount.google.com (wymagane jest zalogowanie na konto Google Workspace).

Co mam zrobić, jeśli nadal mam pytania lub chcę dowiedzieć się więcej?

W przypadku pytań związanych z prawami rodziców lub używaniem przez nas kont Google Workspace należy skontaktować się z Dyrektorem Szkoły.

Więcej informacji na temat tego, jak Google gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe w celu świadczenia usług można znaleźć w Centrum ochrony prywatności Google Workspace (na stronie https://www.google.com/edu/trust/), Informacjach na temat ochrony prywatności w Google Workspace (na stronie https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) oraz Polityce prywatności Google (na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/).

Usługi podstawowe Google Workspace są świadczone w ramach umowy na korzystanie z Google Workspace (dostępnej na stronie https://www.google.com/apps/intl/pl/terms/education_terms.html) Jeśli w szkole zaakceptowano Zmiany w zasadach przetwarzania danych (dostępne na stronie https://support.google.com/a/answer/2888485?hl=pl), należy dodać: oraz zgodnie ze Zmianami w zasadach przetwarzania danych (dostępnymi na stronie https://www.google.com/intl/pl/work/apps/terms/dpa_terms.html).


ZGODA RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA

Wyrażam zgodę na założenie mojemu dziecku:

(imię i nazwisko) ………………………………………………………..

uczniowi klasy …………………….. następujących kont:

 • Konta na Office 365 firmy Microsoft (w tym konto pocztowe) ,

 • Konta Google Workspace.

oraz na zarządzanie tymi kontami przez Szkołę Podstawową nr 1 w Świnoujściu.

Jednocześnie potwierdzam, iż zapoznałam/em się z informacjami dla rodzica lub opiekuna o założeniu konta email w szkole oraz informacjami dla rodziców i opiekunów na temat G Suite dla Szkół i Uczelni zamieszczonymi na stronie szkoły.

czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna